Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιανουαρϊου 2020


1. MARIOS CHARALAMBOUS INSURANCE AGENT & CONSULTANT LTD και συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή συνεργάτες (συλλογικά, “MARIOS CHARALAMBOUS”) δεσμεύονται και σέβονται και προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχεται εσείς ή ο οργανισμός σας σε εμάς και τις πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης μας.


2. “Προσωπικές Πληροφορίες” σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωριστεί ένα άτομο ή ότι μπορούμε να συνδεθούμε με ένα άτομο. Αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν αποτελούνται από ανώνυμα δεδομένα.


3. Σε αυτήν την Πολιτική θα βρείτε μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η MARIOS CHARALAMBOUS μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει, να προστατεύσει, να αποθηκεύσει και να μοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ιδιαίτερα σε σχέση με τους λογαριασμούς μας στον ιστότοπο και τα κοινωνικούς ΜΜΕ ("Ψηφιακοί Λογαριασμοί". Η Πολιτική αυτή έχει συνταχθεί με συντομία και μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Μπορείτε να αναθεωρείτε περιοδικά αυτή την Πολιτική. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω των Ψηφιακών Λογαριασμών μας.


4. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς όπως τροποποιούνται.


5. Η Πολιτική αυτή περιγράφει περαιτέρω:
• Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

• Οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε.

• Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε.

• Πώς μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε.

• Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας Πληροφοριών.

• αλληλεπιδράσεις τρίτων μερών.

• Πώς προστατεύουμε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε κα

ι• Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας.


5.1 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Η MARIOS CHARALAMBOUS είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές μας προστασίας προσωπικών δεδομένων ή απορρήτου, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων Κυριάκος Κουρτέλλος στο dpo@mc-in.com.


5.2 Οι τύποι προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε
Τα είδη των δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία ή το προϊόν που ζητάτε από εμάς και από την επιχειρηματική μας σχέση. Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε οικειοθελώς, ακόμα και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως, όταν εγγραφείτε για ενημερωτικά δελτία, ειδοποιήσεις, webinars, εκδηλώσεις ή άλλα θέματα, όταν υποβάλετε μια αίτηση συνεργασίας μαζί μας και πότε απαντάτε στα αιτήματά μας για πληροφορίες. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθμός ταυτότητας, η οικογενειακή κατάστασή σας, οι πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με την υγεία και τις ιατρικές πληροφορίες, τίτλος και πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας. Μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσβαση ή αλληλεπιδράτε με τους Ψηφιακούς Λογαριασμούς μας. Οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεσή σας ή τους περιοριζόμενους νόμιμους σκοπούς.

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε, έχετε πρόσβαση ή αλληλεπιδράτε με τους Ψηφιακούς Λογαριασμούς μας, χρησιμοποιούμε cookies του browser και βοηθητικές τεχνολογίες ("Cookies") για τη συλλογή και αποθήκευση των απαιτούμενων πληροφοριών. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Cookies και των επιλογών και των δικαιωμάτων σας. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι ο τύπος συσκευής, το λειτουργικό σας σύστημα και η έκδοση, η διεύθυνση IP, η γενική γεωγραφική θέση, οι ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας (αν έχετε πρόσβαση στους ψηφιακούς λογαριασμούς μας μέσω κινητής συσκευής και μας επιτρέπετε να το κάνουμε για να σας παρέχουμε περιεχόμενο στην τοποθεσία και την εγγύτητά σας σε εμάς), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το περιεχόμενο που βλέπετε, τις προσπελάσιμες λειτουργίες και τους όρους αναζήτησης.

Επιπλέον, τρίτα μέρη και συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορούν να μας παράσχουν τα προσωπικά σας στοιχεία για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς. Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες δημόσιες πηγές, όπως οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που μπορεί να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο των κοινωνικών μέσων. Αυτή η συλλογή πληροφοριών διέπεται από τις ρυθμίσεις απορρήτου, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων που μπορείτε να ελέγχετε περιοδικά.

5.3 Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας ως εξής:
• Να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

• Να σας παρέχουμε υπηρεσίες που ζητάτε.

• Για τη λειτουργία ή την ενημέρωση των Ψηφιακών Λογαριασμών μας.

• Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

• Να στείλουμε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις, επικοινωνίες μάρκετινγκ και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

• Να διατηρήσουμε τη λίστα των επαφών μας.

• Να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους Ψηφιακούς Λογαριασμούς μας, δηλαδή αναλυτικά στατιστικά στοιχεία.

• Για επιχειρησιακούς σκοπούς, δηλαδή ανάλυση δεδομένων, τιμολόγηση, αντιμετώπιση πραγματικής ή δυνητικής απάτης, παράνομες δραστηριότητες, πνευματική ιδιοκτησία ή παραβίαση τεχνολογίας.

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκδηλώσεών μας, των εκστρατειών προώθησης και των εκδόσεων.

• Να αξιολογούμε, να αποκτούμε, να προσλαμβάνουμε και να μισθώνουμε προσωπικό.

• Στο βαθμό που θεωρούμε απαραίτητο ή κατάλληλο για συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

• Να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή αιτήσεις για πληροφορίες που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή τρίτους. και

• Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, τα δικαιώματα μας, και τα δικαιώματα τρίτων.


Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε αν το πράξουμε.


5.4 Πώς μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
Για την παροχή των υπηρεσιών μας, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία, την αντασφαλιστική εταιρεία, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τους μεσίτες, τους πράκτορες ή τους συνεργάτες μας για να αναλάβουμε την εσωτερική διοίκηση, την τιμολόγηση, την προώθηση των εκδηλώσεων, υπηρεσιών και προϊόντων μας και σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή προϊόντα.

Δεν αποκαλύπτουμε, πωλούμε, ενοικιάζουμε ή μοιραζόμαστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα Προσωπικά σας Στοιχεία με τρίτους ή μη συνδεδεμένους φορείς για την ανεξάρτητη χρήση τους, εκτός αν ορίζεται ρητά στην παρούσα Πολιτική ή με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να μοιραστούμε δεδομένα που δεν σας αναγνωρίζουν ευλόγως στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.


Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας ως εξής:
• Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους μας, π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδων, αλληλογραφία, ανάλυση δεδομένων, φιλοξενία εκδηλώσεων και παροχείς τεχνολογίας της πληροφορίας

• στην αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία, αντασφαλιστική εταιρεία, συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μεσίτες, πράκτορες ή συνεργάτες μας,

• στην επιβολή του νόμου, σε άλλες κυβερνητικές αρχές ή σε τρίτους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς όπως ορίζεται στη σύμβαση ή όπως κρίνουμε απαραίτητο ή κατάλληλο για την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε προτού αποκαλύψουμε πληροφορίες που μπορεί εύλογα να σας αναγνωρίσουν, εκτός εάν η προηγούμενη ειδοποίηση απαγορεύεται από εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς ή δεν είναι εφικτή ή εύλογη υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. και

• Στις συνεργαζόμενες εταιρείες ή συνεργάτες μας, σε παρόχους υπηρεσιών, συμβούλους, πιθανούς συνεργάτες συναλλαγών ή σε τρίτους, σε σχέση με τη συζήτηση, εξέταση, διαπραγμάτευση ή ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής στην οποία συμμετέχουμε, περιλαμβανομένης της συγχώνευσης, εξαγοράς, εκκαθάρισης ή μεταφοράς επιχειρήσεων.


5.5 Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων


Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία βάσει των ακόλουθων νομικών λόγων:
• Δικαιολογημένα συμφέροντα, δηλαδή η διαφύλαξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας και των Ψηφιακών Λογαριασμών και σύμφωνα με τις επιλογές και τα δικαιώματα ή τις συγκατάθεσή σας που απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς,

• Συναίνεση, δηλαδή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. για να το κάνετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@mc-in.com. Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, θα βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας για άμεσο μάρκετινγκ ή για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. και

• Εκτέλεση σύμβασης, δηλ. Να συνάψετε σύμβαση με εσάς ή να εκτελέσετε σύμβαση που συνάψαμε.


5.5 Αλληλεπιδράσεις τρίτων μερών
Οι ψηφιακοί μας λογαριασμοί ενδέχεται να περιέχουν περιεχόμενο ή συνδέσμους συνδεδεμένους με περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Ωστόσο, αυτή η Πολιτική δεν καλύπτει την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια ή άλλες πρακτικές τέτοιων τρίτων που παρέχουν οποιοδήποτε παρόμοιο περιεχόμενο. Συνεργαζόμαστε με τρίτους, όπως πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων που βοηθούν στη λειτουργία των ψηφιακών λογαριασμών μας. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να εντοπίζουν τις δραστηριότητές σας από καιρό σε καιρό σε διάφορους ιστότοπους ή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Cookies και των επιλογών και των δικαιωμάτων σας.


5.6 Πώς προστατεύουμε και αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
Δημιουργήσαμε κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία και αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Θα εκτιμήσετε ότι κανένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλές, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών σας ούτε να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών που στέλνετε σε μας μέσω δικτύων που δεν ελέγχονται από εμάς.


Το ψηφιακό μας περιεχόμενο ελέγχεται και αποθηκεύεται στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες στις οποίες βρίσκονται οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή συνεργάτες μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά στο μέλλον μπορούμε να μεταφέρουμε πληροφορίες σε χώρες που ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς νόμους ή κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά στο μέλλον μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εάν μας υπαγορεύουν οι ισχύοντες νόμοι ή κανονισμοί ή κατόπιν συναίνεσής σας. Όλες οι μεταφορές πληροφοριών από την ΕΕ προς χώρες εκτός ΕΟΧ θα γίνονται βάσει ειδικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) για μεταφορές από ελεγκτές της ΕΕ σε ελεγκτές εκτός ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν τον δικτυακό τόπο της ΕΚ.


Διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για όσο διάστημα χρειάζεστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας ή που είναι λογικά απαραίτητες για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας.


5.6 Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πλέον επικοινωνίες μάρκετινγκ από εμάς, ενημερώνοντάς μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@mc-in.com ή χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς εξαίρεσης που παρέχονται για την υποβολή των προτιμήσεων μάρκετινγκ.
Ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες σας αλλάζουν ή εάν πληροφορίες που συλλέξαμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς για την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους αναλόγως.


Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε (δηλ. Για την πρόσβαση στο θέμα των δεδομένων), να διαγράψουμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες αν δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω λόγος για να συνεχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε ή αν έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωνόμαστε με την αίτηση για διαγραφή ή περιορισμό ή αν αντιταχτείτε στη χρήση τέτοιων Προσωπικών Πληροφοριών, εάν έχουμε συγκεκριμένους νομικούς λόγους ή επιτακτικούς νόμιμους λόγους που θα σας ειδοποιήσουμε εάν είναι εφικτό κατόπιν αιτήματός σας.


Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε εσάς ή σε τρίτους και εάν η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας κατά την κρίση σας. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας ειδοποιήσουμε εάν δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.


Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@mc-in.com. Οποιαδήποτε υπερβολικά, αβάσιμα ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα υπόκεινται σε πρόσθετες διοικητικές αμοιβές, κατά περίπτωση.


Ενημερώστε τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία. μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Κύπρου.