Το Όραμά μας

Να είμαστε η πλέον προτιμώμενη και αξιόπιστη και έμπιστη πηγή Ασφαλιστικών Εισηγήσεων, Λύσεων Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Επαγγελματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Our vision

To be the preferred and most trusted source for Insurance plans, Financial Planning Solutions, and Professional Advice.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:  ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ : L.U.T.C.F.  /  F.S.S.  /   C.F.A
ΜΕΛΟΣ :  M.D.R.T.

Στο M.D.R.T. συμμετέχουν (το 5% περίπου των ασφαλιστών παγκόσμια) 30.000 ασφαλιστές ζωής από όλο τον κόσμο που διακρίνονται για τα υψηλά παραγωγικά και ποιοτικά στάνταρ με υποχρέωση την αυστηρή εφαρμογή του κώδικα ηθικής (M.D.R.T. code of Ethics)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2008 Annual Meeting Toronto, CANADA
2010 Annual Meeting Vancouver , CANADA 
2011 Annual Meeting Atlanta , U.S.A. 
2012 Annual Meeting California , U.S.A. 
2013 Annual Meeting Philadelphia , U.S.A.

2014 Annual Meeting Toronto, CANADA

2015 Annual Meeting New Orleans , U.S.A

2016 Annual Meeting Vancouver, CANADA 

2017 Annual Meeting Orlando, U.S.A

2018 Annual Meeting Los Angeles, U.S.A

2019 Annual Meeting Miami, U.S.A

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2011 MDRT Europe meeting ,Athens